Τ ὸ ε ἶ π ε ! k_green_02white_big_pin ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ σὲ συνέντευξή του στὴν ΝΕΤ,
στὶς 11.7.2012, αὐτοπροσδιορίζεται:
«Θὰ σᾶς ἔλεγα, δέ, ὅτι ὁ Σύριζα ἀποτέλεσε καὶ ἕνα
ἀνάχωμα στὴν ἀνεξέλεγκτη κοινωνικὴ σύγκρουση,
ἡ ὁποία ἐρχόταν μὲ μεγάλη ταχύτητα, γιατὶ ἀποτέλεσε
μία ὕστατη ἐλπίδα ἀνάκτησης τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ
πολιτικοῦ συστήματος. Ὕστατη ἐλπίδα! Κι ἀποτελεῖ
ἐλπίδα...» ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ σὲ ἄπταιστα Ἑλληνικά: «Ὑπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ!».
Και γιὰ τὴν "λευκὴ ἀπεργία", τὸ 2011, τῶν προμηθευτῶν
τῶν δημόσιων νοσοκομείων, σὲ ἐπίσης ἄπταιστα
ἑλληνικά:
«Ἡ ἀπεργία αὐτὴ συγκροτεῖ ἕνα σκηνικὸ κατάρρευσης
τῆς Δημόσιας Ὑγείας!» ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὡς ὑπουργὸς Παιδείας, σὲ ἄπταιστα καιροσκοπικά: «Τὸ Ἔθνος σᾶς εὐγνωμονεῖ!» (ποῦ τὸ θυμήθηκε...) ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ σὲ ἄπταιστα κυνικά: «Δὲν διάβασα τὸ Μνημόνιο ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἁπλούστατα διότι εἶχα ἄλλες ὑποχρεώσεις, εἶχα ἄλλα καθήκοντα...» white_big_04ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ σὲ ἄπταιστα ἀποκαλυπτικά: «Ἥμουν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἔξι διανοοὺμενους τὸ 2007 ποὺ δὲν κρατιόμασταν καὶ τὸν στηρίξαμε. Σημερα θὰ σοῦ πῶ ὅμως, ἀλίμονο στὴν χώρα ποὺ διοικεῖται ἀπὸ Βενιζέλους, ἀπὸ ἄνθρώπους ποὺ εἶναι ἀσυγκράτητοι καὶ διψοῦν γιὰ ἐπιβεβαίωση καὶ ἀξιώματα» ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (2012) σὲ ἄπταιστα ζαχαριαδικά: «Οἱ σύντροφοι ποὺ διαφωνοῦν ρίχνουν νερὸ στὸν μῦλο τοῦ ΠΑΣΟΚ...»

Αρχή σελίδας