Ἐξώφυλλο arrow Ὁ φυλλομάντης. Ποιοί καὶ Γιατί

Ὁ φυλλομάντης εἶναι διαδικτυακὸ περιοδικὸ κριτικῆς παρεμβάσεως καὶ διαλόγου πὰνω στὰ κοινωνικὰ, πολιτικὰ καὶ ἠθικοπνευματικὰ προβλήματα.

Τὴν ἐπιμέλεια τοῦ περιοδικοῦ συντονίζουν οἱ Γιάννης Φ. Φωτόπουλος καὶ Ἀλέκος Βαρβέρης μὲ τὴν βοήθεια μικρῆς συντακτικῆς ὁμάδας.








Ὁ φυλλομὰντης προσδοκᾶ καὶ φιλοδοξεῖ καὶ τὴν δικὴ σας συμμετοχή (βλ. καὶ στὴν Στήλη «Ὅροι δημοσίευσης»).

Το e-mail μας:


Τὴν ἰδέα γιὰ τὸν τίτλο πήραμε ἀπὸ τὸ ὁμότιτλο ποίημα τοῦ Ὀδυσσὲα Ἐλύτη. Ἀπὸ τὴν συλλογὴ  Ἑτεροθαλῆ. «Ἀπόψε βράδυ Αὐγούστου ὀχτώ...» Ποιήμα λυρικοῦ ἀπολογισμοῦ καὶ χαμηλόφωνης αἰσιοδοξίας. «Τίποτα, τίποτα δὲν πῆε χαμένο...»











« Ἀπόψε βράδυ Αὐγούστου ὀχτὼ

Ναυαγισμένο στὰ ρηχὰ τῶν ἄστρων

Τὸ παλιό μου σπίτι μὲ τὰ σαμιαμίθια

Καὶ τὸ χυμένο τὸ κερὶ στὸ κομοδίνο ἐπάνω...»


Τὸ ποιήμα:...


Γιατί ὁ φυλλομάντης; Στὰ τέλη 2006 ξεκινήσαμε τὴν πρωτοβουλία θέλοντες νὰ συμβάλουμε καὶ νὰ εὑρύνουμε τὴν συζήτηση καὶ τὴν κίνηση ἰδεῶν. Σήμερα, πιὸ πλούσιες σὲ ἐμπειρία, οἱ διαπιστώσεις κι οἱ διαθέσεις μας δὲν ἔχουν ἀλλάξει...


«...Κάτι ἀλλάζει! Ἀκοῦμε τριγμούς, τοὺς βλέπουμε σὰν ξαφνικὴ ρυτίδα στὸ ἀνέφελο πρόσωπο τῶν media. Σὰν σκοτεινιὰ στὸ μόλις χτὲς ἀλαζονικὸ βλέμμα τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ, τῶν τεχνοστελεχῶν τῆς «προόδου».... Ἡ μακρὰ κρίση δὲν εἶναι «ἁπλῶς» πολιτική, δὲν εἶναι μόνο κρίση «τῶν ἄλλων» ἣ τοῦ «παληοῦ», δὲν εἶναι ἁπλῶς «ἀντικειμενική». Περιλαμβάνει ὅλες (καὶ ὁλόκληρες) τὶς ὑποκειμενικὲς πλευρὲς τῆς ζωῆς: ρεύματα ἰδεῶν, πολιτικοὺς χώρους, λαοὺς καὶ ἔθνη. Στάσεις καὶ σχέσεις...»


Γιατὶ ὁ φύλλομάντης;...

Αρχή σελίδας