picture 001Ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν ἰδεῶν, τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν αἰσθημάτων. Γιὰ τὴν νεολαία, τὴν "τσογλανοπαρέα ποὺ κάνει κριτική". Γιὰ τὴν πολιτικὴ, τοὺς θεσμοὺς καὶ τὴν καθημερινὴ ζωή.
ΤΑ ΕΠΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Γράφει: Δημήτρης ΤΖΟΥΒΑΝΟΣ

(Δημοσίευση: 24 Ίουνίου 2015) Ποιά τὰ ἐπίδικα καὶ τὰ ζητήματα τῆς περιόδου; Ὁ Δημήτρης Τζουβάνος γράφει γιὰ τὸν νέο συστημικὸ μῦθο τῆς Ἀντιλιτότητας. Τὸ ἄρθρο ἐγράφη στὶς 11.6.2015 καὶ πρωτοδημοσιεύθηκε στὸ Ἄντίφωνο (antifono.gr) στὶς 19 Ἰουνίου 2015 ὑπὸ τὸν τίτλο "Διαπραγμάτευση κι Ἀντιλιτότητα" περιέχοντας καὶ τμῆμα ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ νέου βιβλίου τοῦ συγγραφέα «Μετέωρα Βήματα» (βλ. δημοσίευση τοῦ προλόγου καὶ στον φυλλομάντη).

ΚΡΙΣΗ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Γράφει: Δημήτρης ΤΖΟΥΒΑΝΟΣ

(Δημοσίευση: 10 Φεβρουαρίου 2015) Ἀναδημοσιεύουμε τὸ κύριο μέρος ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ δεύτερου βιβλίου τοῦ Δ.Τ. «Μετέωρα Βήματα» (Ἰανουάριος 2015), ἑνὸς βιβλίου-συλλογὴ παληότερης ἀρθρογραφίας του.

Πρόκειται γιὰ κείμενα ἐπίκαιρης ἑκάστοτε παρεμβάσεως ποὺ δημοσιεύθηκαν μὲν πρὶν μερικὰ χρόνια στὸν φυλλομάντη (2010-2011), ἀλλὰ περιέχουν στοιχεῖα εὐρύτερης πολιτικῆς καὶ θεωρητικῆς ἀναλύσεως. Ξεπερνοῦν, ἔτσι, τὴν στενὴ συγκυρία κατὰ τὴν ὁποία γράφηκαν, καὶ τὰ ἀντίστοιχα κοινωνικοπολιτικὰ βιώματα, κι ἐκτείνονται σὲ ὁλόκληρη την διανυόμενη κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ περίοδο._ Γ.Φ.Φ.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Γράφει: Ἀντώνης ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

(Δημοσίευση: 8 Μαρτίου 2015) Ἀναψηλάφηση τῆς μεταπολιτευτικῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας ἀπὸ τὸν Ἀντώνη Ἀνδρουλιδάκη. Ποιές σχέσεις τροποποιήθηκαν καὶ πρὸς τὰ ποῦ;  Ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση -καὶ καλὴ ἀφορμὴ γιὰ συζήτηση- ποὺ πρωτοδημοσιεύθηκε στο manifestomag.wordpress.com στις 23.09.2014

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ

Γράφει: Θεόδωρος ΖΙΑΚΑΣ

(Δημοσίευση: 5 Φεβρουαρίου 2015) Ὁ Διαφωτισμὸς εἶναι ἡ αὐτοκατανόηση τοῦ νεωτερικοῦ ἀτόμου, δηλαδὴ τοῦ φονικοῦ αὐτοαναφορικοῦ Ἐγώ. Ἕνα κείμενο-κριτικὴ στὸν Διαφωτισμὸ -καὶ στὰ μαρξιστικὰ ἢ/καὶ μεταμοντέρνα του ἔκδοχα- καθὼς καὶ στὸ ἀνθρωπολογικό του παράδειγμα ἀπὸ τὸν πάντοτε καίριο Θεόδωρο Ζιάκα. Αναδημοσιεύουμε ἀπὸ τὸ Ἀντίφωνο. Πρώτη δημοσίευση τὸ 2005 στὸ περιοδικὸ Ἄρδην.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ

Γράφει: Θεόδωρος ΖΙΑΚΑΣ

(Δημοσίευση: 5 Φεβρουαρίου 2015) Ἐξαιρετικὸ κείμενο τοῦ Θεόδωρου Ζιάκα, ἀπολύτως ἀπαραίτητο γιὰ τὴν κατανόηση ὄχι μόνο τῆς Μεταπολίτευσης, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ προγράμματος τοῦ πασοκισμοῦ: τὸ ἑλληνικὸ παρασιτικὸ βαμπίρ.  Ἀναδημοσιεύουμε ἀπὸ τὸ Ἀντίφωνο. Πρώτη δημοσίευση στὸ περιοδικό Ἄρδην, τ. 18 Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1999.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΙΔΩΛΟΥ

Γράφει: Θεόδωρος ΖΙΑΚΑΣ

(Δημοσίευση: 5 Φεβρουαρίου 2015) Σημαντικὸ κείμενο τοῦ Θεόδωρου Ζιάκα, ποὺ απετέλεσε καὶ τὸν κορμὸ τοῦ 1ου κεφαλαίου τοῦ Τρίτου Μέρους τοῦ βιβλίου του "Αὐτοείδωλον ἐγενόμην..." (Ἁρμός, 2005). Ἀναδημοσιεύουμε ἀπὸ τὸ καλὸ Ἀντίφωνο.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ: Η ΔΙΑΛΕΞΗ

Γράφει: Alexandre DUGIN

(Δημοσίευση: 2 Φεβρουαρίου 2015) Διάλεξη τοῦ Ἀλεξάντρ Ντούγκιν ποὺ δόθηκε στὶς 12 Ἀπριλίου 2013 στὸ Πανεπιστήμιο Πειραιᾶ. Ἀπορρίπτοντας τὶς βασικὲς θέσεις τῶν τριῶν κυρίων θεωριῶν διεθνῶν σχέσεων (ρεαλισμός, νεοφιλελευθερισμός, νεο-μαρξισμός), ὁ δημιουργὸς τῆς "Τέταρτης Πολιτικῆς Θεωρίας" παρουσίασε τὴν θέση του γιὰ ἕναν πολυπολικὸ κόσμο, μία νέα διεθνῆ τάξη βασισμένη στὴν ἀνάδυση πολλῶν πόλων ποὺ ἀντιστοιχοῦν στοὺς μεγάλους ὑπάρχοντες πολιτισμοὺς καὶ ἐξέφρασε τὴν ἄποψη πὼς ἐρχόμαστε πιὸ κοντὰ σὲ ἕναν πολυπολικὸ κόσμο ὅπου ὁ πολιτισμὸς (καὶ ὄχι τὸ ἐθνικὸ κράτος ὅπως προτείνεται ἀπὸ τὸν ρεαλισμό) θὰ ἀποτελεῖ τὸν κύριο δρῶντα (Γ.Φ.Φ.)

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ: Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Γράφει: Alexandre DUGIN

(Δημοσίευση: 2 Φεβρουαρίου 2015) Ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε τὴν διάλεξη τοῦ Ἀλεξὰντρ Ντούγκιν.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γράφει: Ἠλίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

(Δημοσίευση: 1 Φεβρουαρίου 2015) Ὁ Ἠλίας Παπαγιαννόπουλος ψηλαφεῖ πέντε ἐγκλήματα ποὺ λειτουργοῦν σὰν ἀποκαλυπτικὴ πύκνωση μιᾶς συλλογικῆς ἀλήθειας. Ποῦ ἐπιβεβαιώνονται τα στερεότυπα γιὰ τὸ Καλό-Οἰκεῖος καὶ γιὰ τὸ Κακὸ-Ἄλλος; "Στὴν διαχείριση, ἢ μᾶλλον στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κακοῦ, ὄχι σὲ ἐκείνη τοῦ καλοῦ, τοῦ ἀρνητικοῦ καὶ ὄχι τοῦ θετικοῦ, διακυβεύεται τὸ πιὸ κρίσιμο μέρος τῆς ἀθρωπιᾶς καὶ ἐντέλει τῆς δικαιοσύνης μιᾶς κοινωνίας... Ἐὰν ὁ ἐχθρὸς "δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἄνθρωπος, ἄρα οὔτε καὶ ἡ βία ἐναντίον του εἶναι ἀκριβώς βία ἐναντίον ἑνὸς ἀνθρώπου - εἶναι μᾶλλον ἀνακλαστικὴ καὶ οὐδέτερη βία ποὺ ἁπλῶς ἐπιστρέφει σὲ αὐτόν"... Πρωτοδημοσιεύθηκε στὸ ThePressProject.gr στὶς 10 Ἀπριλίου 2014, ἀπ΄ὅπου καὶ τὸ ἀναδημοσιεύουμε.

ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΛΑΡΙ

Γράφει: Γιάννης Φ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(Δημοσίευση: 28 Φεβρουαρίου 2013) Συνέντευξη ποὺ δόθηκε στὴν ἐφημερίδα "Δρόμος τῆς Ἀριστερᾶς" τον Φεβρουάριο 2013 μὲ ἀφορμὴ τὴν δίκη τῆς "Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς".

Η ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

Γράφει: Ἠλίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

(Δημοσίευση: 4 Φεβρουαρίου 2013) Σημαντική παρέμβαση τοῦ Ἠλία Παπαγιαννόπουλου. "γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα ποιοὶ εἴμαστε ἐμεῖς, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφετηριακὸ ἐρώτημα, πρέπει νὰ θέσουμε καὶ νὰ ἀπαντήσουμε τὸ ἐρώτημα τὶ εἶναι ἡ νεωτερικότητα. Ἀλλὰ παραδόξως, ἰσχύει καὶ τὸ ἀντίστροφο, δηλαδὴ γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε τὶ εἶναι ἡ νεωτερικότητα, πρέπει νὰ θέσουμε τὸ ἐρώτημα ποιοὶ εἴμαστε ἐμεῖς"

ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ;

Γράφει: Ἀλέξανδρος ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

(Δημοσίευση: 17 Ἀπριλίου 2012) Μικρὴ ἀναφορὰ στὸν νεο-Θετικισμό.

ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟ ΚΡΥΦΤΟ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Γράφει: Δημήτρης ΤΖΟΥΒΑΝΟΣ

(Δημοσίευση: 28 Μαρτίου 2012) Ὁ Δ.Τ. γράφει γιὰ τὴν στάση τῆς ἑλληνικῆς Διανόησης στὶς μέρες μας. Κι ἐπίσης, θυμίζει ποιό εἶναι τὸ Κεντρικὸ Πολιτικὸ Ζήτημα. Πρώτη δημοσίευση στὸ Ἀντίφωνο, σὲ δύο συνέχειες στὶς 12 καὶ στὶς 19 Μαρτίου 2012.

ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Γράφει: Ὀδυσσέας ΕΛΥΤΗΣ

(Δημοσίευση: 4 Μαρτίου 2012). Ἀπὸ τὸ 2x7, Ἴκαρος 1996.

Ποῦ κεῖται τὸ καίριο

Γράφει: Ὀδυσσέας ΕΛΥΤΗΣ

(Δημοσίευση: 3 Μαρτίου 2012) «Εἶναι μιὰ γλώσσα μὲ πολὺ αὐστηρὴ γραμματική, ποὺ τὴν ἔφκιασε μόνος του ὁ λαός». Ἀπὸ τὰ Δημόσια καὶ ἰδιωτικά, Ἴκαρος 1990.

Τὸ ἰῶτα καὶ ἡ κεραία

Γράφει: Σοφία ΣΚΟΠΕΤΕΑ

(Δημοσίευση: 2 Μαρτίου 2012) Ἡ γλῶσσα δὲν ἔγινε γιὰ νὰ βολευτοῦμε... Ἐξαιρετικὸ κείμενο γιὰ τὴν οὐσία τοῦ ζητήματος τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας! Κι ἐπίσης, in memoriam: ἡ Σοφία Σκοπετέα (1947-2007) ἔζησε καὶ ἐργάσθηκε στὴν Κοπεγχάγη.  Ἔφυγε τὸν Δεκέμβρη τοῦ 2007 χάνοντας τὴν μάχη μὲ τὸν καρκῖνο. Ἀκάματη ἐργάτρια τῶν ἑλληνικῶν σπουδῶν, ἄφησε σημαντικὸ ἔργο γιὰ τὴν γλῶσσα καὶ τὰ γράμματα.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

Γράφει: Στέλιος ΡΑΜΦΟΣ

(Δημοσίευση: 1 Μαρτίου 2012) Ἄριστο κείμενο-παρέμβαση τοῦ Στέλιου Ράμφου, σὲ ἡμερίδα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα τὸ 1985 (ὁ τίτλος εἶναι δικός μας). Μὲ ἀφορμὴ τὸν τονισμὸ καὶ πνευματισμὸ τῆς ἑλληνικῆς, μᾶς θέτει τὸ ἐρώτημα: ποιό εἶναι τὸ νόημα τῆς εἰκόνας;

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Γράφει: Διονύσης ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

(Δημοσίευση: 1 Μαρτίου 2012) «Κανεὶς δὲν σκέφτηκε ποτὲ νὰ ἁπλοποιήσει ἕνα τραγούδι ἢ νὰ τὸ δεῖ πρακτικά. Γιατί νὰ δοῦμε λοιπὸν τὰ ἑλληνικά, πρακτικά;» Ἐπίκαιρο κείμενο-παρέμβαση τοῦ Νιόνιου, τοῦ 1985.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γράφει: Γιῶργος ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

(Δημοσίευση: 29 Φεβρουαρίου 2012) Ἡ Εἰσαγωγὴ στὸ Λεξικὸ τῆς Ἐλληνικῆς Γλώσσας τοῦ Γ. Μπαμπινιώτη. Χρησιμότατο εἰσαγωγικὸ κείμενο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Σὲ λίγες, πυκνὲς σελίδες ὁ ἀναγνώστης εξοικιώνεται ἰκανοποιητικῶς στὰ θέματά της, ἰδίως στὴν ἱστορική της διαδρομή - κάτι προπαιδευτικῶς ἀπαραίτητο γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀρχίσει κανεὶς νὰ συλλογᾶται πάνω στὴν γλῶσσα του. Ἐξ ἄλλου, εὐσυνόπτως παρατίθενται ὅχι μόνο οἱ καμπὲς τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδιαίτερη συνεισφορὰ τῶν δύο ὅψεών της: τῆς λόγιας καὶ τῆς δημοτικῆς. Δημοσιεύουμε τὸ ἄρθρο σὲ μορφὴ PDF.

ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Γράφει: π.Νικόλαος ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ

(Δημοσίευση: 1 Φεβρουαρίου 2012) Διάλεξη ποὺ ἔδωσε ὁ πὰντα σημαντικὸς π. Νικόλαος Λουδοβῖκος στὴν Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Δήμου Θεσ/νίκης τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2002, στὸ πλαίσιο τοῦ διεπιστημονικοῦ προγράμματος τοῦ ΑΠΘ, «Ὁ Κόσμος στὴν Θρησκεία, τὴν Φιλοσοφία καί τήν Ἐπιστήμη». Ἀναδημοσίευση ἀπὸ τὸ "Ἀναλόγιον" τεῦχος 5, καὶ το www.imado.gr

Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Γράφει: ὁ Ἀλβανίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

(Δημοσίευση: 10 Ἰανουαρίου 2012) Τολμηρὴ καὶ γαλήνια παρέμβαση τοῦ Ἀλβανίας Ἀναστάσιου. «Ἡ κρίση εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει ἀποφασιστικὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε θαμμένους θησαυροὺς ἀξιῶν τοῦ γένους μας, ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ νέα ἀνοδικὴ πορεία. Γι᾽ αὐτὸ ὅμως ἀπαιτεῖται πρὸ πάντων σοβαρὴ αὐτοκριτική»

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γράφει: Δημήτρης ΤΖΟΥΒΑΝΟΣ

(Δημοσίευση: 8 Ἰουλίου 2011) Τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κρίση ἀποτελεῖ τὸ ὑπερώριμο Δημοκρατικὸ Αἴτημα, ἡ ὑπέρβαση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Πρωτοδημοσιεύθηκε στὴν ἠλεκτρονικὴ ἐφημερίδα TV Χωρὶς Σύνορα τοῦ Στέλιου Κούλογλου στὶς 4 Ιουνίου 2011.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΠΙΘΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Γράφει: ΣΠΙΘΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

(Δημοσίευση: 8 Ιουλίου 2011) Ἡ τελευταία ἀπόφαση τῆς Σπίθας Χαλανδρίου-Βριλησσίων ποὺ ἐλήφθη στὶς 5 Ἰουλίου 2011.

<< Αρχική < Προηγούμενα 1 2 3 4 5 Επόμενα > Τελευταία >>
Αποτελέσματα 1 - 25 από 109

Tsipras-01

Κείμενα του ιδίου :

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

γιά τήν σύνδεση στο Forum...

Αρχή σελίδας