Ἐξώφυλλο arrow Εἰδικὲς Σελίδες arrow Πέρα ἀπὸ τὸ ἀντι-Μνημόνιο

kalyvas - rope-mail

Οἱ καιροὶ εἶναι πυκνοὶ καὶ πολιτικοί! Καὶ ἱδρυτικοί! Μιὰ δυνατότητα πλανιέται σὰν φάντασμα ζητῶντας φωνή. Ἡ ἀνάγκη ἀπαντήσεων πέρα ἀπὸ τὸ χειραγωγητικὸ δίλημμα "Μνημόνιο ἢ ἀντι-Μνημόνιο" καὶ ριζικῆς κοινωνικῆς ἀνάταξης συνειδητοποιεῖται, διάχυτα, μὲ κόπο, ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ὅμως τὸ Πολιτικὸ Σύστημα (τὸ φιλομνημονιακὸ μὰ καὶ τὸ ἀντιμνημονιακό σκέλος του), δίνει τὴν ὑπὲρ πάντων μάχη του γιὰ τὴν δική του ἐπιβίωση καὶ ἀνάταξη. Διεκδικεῖ τὴν νὲα νομιμοποίησή του.

...Οἱ ἀπαντήσεις δὲν μποροῦν νὰ ἐπιχειρηθοῦν στὸ ἀλληλοσυμπληρούμενο ζεῦγμα κεϋνσιανισμὸς-νεοφιλελευθερισμὸς, δὲν μποροῦν νὰ βασισθοῦν στὸ νόθο δίπολο Κεντροαριστερὰ-Κεντροδεξιά, δὲν μποροῦν νὰ στηριχθοῦν στὸν κρυψίβουλο καὶ κοντόθωρο μετωπικὸ ὀππορτουνισμὸ τῆς ἀντι-μνημονιακῆς Ἀριστερᾶς. Δὲν μποροῦν νὰ ἀναζητηθοῦν στὸ στενὸ ἔδαφος τῆς Οἰκονομίας, ἐρήμην πολιτικῶν ὰνατροπῶν-θεσμίσεων ποὺ νὰ σαρώνουν ὅλη τὴν Συστημικὴ Παράγκα, ποὺ νὰ τροποποιοῦν ἐκ βάθρων τὴν ἀνίκανη, ἀήθη καὶ παρακμιακὴ μεταπολιτευτικὴ Ρεποὺμπλικα, με τὸ προσωπικό της καὶ τὰ παπαγαλάκια της, μὲ τοὺς "φρέσκους κι ἄφθαρτους" ἀναπληρωματικοὺς της· ποὺ νὰ ἐπιφέρουν πολιτικὲς, θεσμικὲς καὶ ἠθικὲς τομὲς βαθειᾶς δημοκρατίας.

Ὁ φυλλομάντης, μὲ τὴν ἐδῶ καὶ χρόνια ἀρθρογραφία του,  συμβάλλει ὅσο μπορεῖ στὴν ἀναγκαία συζήτηση. Σὲ αυτόν τὸν φάκελλο, θὰ δημοσιεύουμε κείμενα προβληματισμοῦ ποὺ προχωροῦν τὴν σκέψη μας πὲρα ἀπὸ τὸ Μνημόνιο καὶ -ἐξ ἴσου- πέρα ἀπὸ τὸ ἀντι-Μνημόνιο. Ξεκινοῦμε μὲ κείμενα τοῦ Δημήτρη Τζουβάνου.

ΠΕΡΑ ΑΠ' ΤΟ ΑΝΤΙ-ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΜΙΓΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟ ΚΡΥΦΤΟ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ

ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΥΑ

Tsipras-01

Κείμενα του ιδίου :

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

γιά τήν σύνδεση στο Forum...

Αρχή σελίδας