ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (2)

Γράφει: Γιάννης Φ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οἱ παραπάνω σκέψεις θέλουν κάποια προσοχή. Ἀφοροῦν μᾶλλον αὐτοὺς ποὺ κατέχουν τὰ ψυχοτεχνικὰ μέσα παρὰ αὐτούς ποὺ τὰ χρειάζονται. Ἡ ἀποκάλυψη τῶν ἐπιφάσεων τῶν μὲν δὲν ἁρμόζει νὰ γίνεται πρόφαση γιὰ τοὺς δέ. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ὅτι ὁ γιατρός σου καπνίζει δὲν εἶναι ἐπιχείρημα γιὰ νὰ μὴν κόψεις τὸ τσιγάρο._  Γ.Φ.Φ. (12.01.2012).Αρχή σελίδας