Ἐξώφυλλο arrow Στῆλες arrow Ἀστειεύεσαι; arrow ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΙΝΟΣ

Γράφει: ΠΟΝΤΙΚΙΝΑ

Ἀγαπητοί μου, συνεχίζω τὶς ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῆς Ελληνικῆς Χωροφυλακῆς... Καλό Πασχαλινὸ γέλιο! (10.04.2012)Τὸ μυστήριον τῆς ἐγχωρίου παντούφλας...

« Ἐν Κούλουρῃ τῇ 10η Νοεμβρίου 1894
Πρὸς τὸ Σεβαστόν καὶ Ἀξιότιμον Ἀρχηγεῖον Χωροφυλακῆς
Ἀθήναζε

Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ φέρω εἰς γνῶσιν ὑμῶν τὰ κάτωθι:

Χθὲς περὶ λύχνων ἀφάς, καιροφυλακτήσας λάθρα καὶ ὑπούλως, συνέλαβον ζεῦγος ἐρωτομανές, ἀποτελούμενον ἐκ μίας ἐγχωρίου νεάνιδος καὶ ἑνὸς ἀλλοφύλου ἄρρενος εἰς στάσιν ἀπρεπῆ, ἀλλὰ λόγῳ τοῦ δημοτικοῦ σκότους καὶ ἐλλείψει ἰδιωτικοῦ φαναρίου εἰς χείρας μου, ἀπέδρασαν καὶ ἐξακολουθοῦν ἀπέδρα, ἀφήσαντες ἀκουσίως εἰς τὸν τόπον τοῦ ἐγκλήματος, τὰ τεκμήρια τῆς ἀνόμου πράξεώς των, τήν τε γυναικείαν σκελέαν, τὴν ἐγχώριον παντούφλαν καὶ τὸν πῖλον τοῦ ἀλλοφύλου ἄρρενος, ἅτινα συνέλαβον ἄνευ ἀντιστάσεως τινός.

Ὁ ἀνὴρ διετέλει ἐνταῦθα ἐξ Ἀθηνῶν προσωρινῶς καὶ ἐπὶ συστάσει, εἰς πανδοχεῖον καὶ ἀπέδρα περὶ τὸ λυκαυγές, κρυφίως καὶ ὑπούλως, διὰ τοῦ πορθμείου.

Αὔριον θὰ ἐπωφεληθῶ τῆς ἐνταῦθα παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως καὶ θέλω προβάλλει τὴν ἐγχώριον παντούφλαν εἰς τοὺς πόδας τῶν γυναικῶν πρὸς ἀναγνώρισιν τῆς ἐνόχου οἰκοδεσποτίσσης, ταύτης κηρυχθείσης εἰς ἄγνοιαν.

Τὴν σκελέαν κρατῶ ὡς πειστήριον.

Εὐπειθέστατος ὁ Ἀναφέρων Ἀστυνόμος
Μιχάλης Ζουλαχμάκης
Ἐνωμοτάρχης »

(προσοχή φίλοι, μὴν σᾶς παραπέσει τὸ " Ἀθήναζε "
...Ὅπως λέμε "στέναζε" ἡ ἐγχώριος νεάνις...)
ΚΑΛΟ Ε ;;!!Pontikina_02

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός

Tsipras-01

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

γιά τήν σύνδεση στο Forum...

Αρχή σελίδας