Ἐξώφυλλο arrow Περιεχόμενα arrow Ἐπὶ-καιρῶν arrow ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Γράφει: Ἀλέκος ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Δημοσίευση: 11 Δεκεμβρίου 2007) Ὁ Ἀλέκος Μαυρόπουλος, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΤΥΠΕΤ καὶ παλαιὸ στέλεχος τοῦ σοσιαλιστικοῦ κινήματος, προσεγγίζει ἐδῶ, σὲ ἕνα "Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα" ὅπως κι ο ἴδιος τὸ λέει, τὸ καυτὸ πρόβλημα τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ, καὶ θέτει ὁρισμένες πλευρὲς γιὰ τὴν ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀντιμετώπισή του. Πρόκληση γιὰ νὰ συζητήσουμε ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου.
Ως κοινωνική αριστερά θα ορίσουμε το σύνολο των ενεργών πολιτών που δρουν σε διάφορους κοινωνικούς φορείς προσπαθώντας να δημιουργήσουν θεσμούς και αντιδράσεις στις επιθέσεις των αστικών θεσμών και συμφερόντων (Κράτος , Επιχειρηματικό κεφάλαιο κλπ) έχοντας ως γνώμονα την αριστερή ιδεολογία που κράτησαν μετά την παλαιότερη δράση τους στην πολιτική αριστερά. Σε όλη την Ευρώπη (Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία κλπ) συναντάς ομάδες δράσης για την οικολογία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνική πρόνοια, την υγεία, τα δημοκρατικά δικαιώματα κλπ από πρώην μέλη Σοσιαλιστικών και Κομμουνιστικών κομμάτων. Όλες σχεδόν οι πρωτοβουλίες δράσης αυτών των ομάδων υπερβαίνουν τις προτάσεις και τις δράσεις της σημερινής πολιτικής αριστεράς με αποτελέσματα να συσπειρώνουν πειστικά σημαντικό μέρος έως και την πλειοψηφία των πολιτών.

Η συγκυρία της επαπειλούμενης επιβολής επώδυνων και δήθεν δίκαιων μέτρων από την κυβέρνηση της Ν.Δ. για την επίλυση του προβλήματος της κοινωνικής ασφάλισης, αν και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο δεν άνοιξε τον απαραίτητο διάλογο, κυρίως λόγω ανεπάρκειας συγκροτημένων θέσεων της πολιτικής αριστεράς, έχει δώσει την ευκαιρία σε κοινωνικούς φορείς, συνδικάτα και σε στελέχη από το χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων να διατυπώνουν προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις. Παράλληλα είναι αρκετοί οι «ανεξάρτητοι» εκπρόσωποι των νέοσυντηρητικών οικονομικών σχολών που με διάφορα άρθρα τους στον τύπο  προσπαθούν να επιβάλλουν το ισοπεδωτικό-στο επίπεδο της βασικής σύνταξης του ΙΚΑ - σενάριο ως τη μόνη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη λύση, αποσιωπώντας παράλληλα το διαχρονικό έγκλημα της καταλήστευσης των αποθεματικών των ταμείων από μοναδικό διαχειριστή τους - το Κράτος.

Είναι αναγκαίο να θυμίσουμε ότι τα πρώτα ασφαλιστικά ταμεία σε Ελλάδα και Ευρώπη δημιουργήθηκαν χωρίς το Κράτος από το πρωτοβουλίες ομάδων πολιτών, στις αρχές του 20ου αιώνα, μέσα στο κλίμα και το πνεύμα της αυτό-οργάνωσης των εργαζομένων καλύπτοντας την ανυπαρξία κοινωνικών πολιτικών των Κυβερνήσεων της εποχής.
Είτε ως επικουρικά-επαγγελματικά συνταξιοδοτικά είτε ως ταμεία κάλυψης δαπανών υγείας, αυτοδιοικούμενα και αυτοδιαχειριζόμενα, με εκλεγμένες διοικήσεις από τα ίδια τα ασφαλισμένα μέλη εξασφάλισαν τη διαφάνεια και τη δημοκρατία στη λειτουργία τους αλλά και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους.


Πολλά από αυτά τα ταμεία εξακολουθούν και σήμερα να λειτουργούν έχοντας ένα επικουρικό συμπληρωματικό ρόλο στο σημερινό κρατικά διοικούμενο και κρατικά ελεγχόμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.


Η παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλισης  υγείας από τα ΑΤΥ και η μη κερδοσκοπική λειτουργία νοσηλευτικών μονάδων έχει προκαλέσει τη λυσσαλέα αντίδραση των αντίστοιχων επιχειρήσεων και πολυεθνικών της υγείας που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν εμπορικά την υγεία (πολλές μάχες διεξάγονται στις Βρυξέλλες και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια).

Τα ταμεία αυτά προκαλούν ένα τμήμα του χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας που σε επίπεδο Ευρώπης απασχολεί περίπου το 20% των απασχολούμενων.

Αυτός ο κόσμος της κοινωνικής Ευρώπης συγκροτείται οργανωτικά σε Εθνικές ομοσπονδίες και σε Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία καλύπτοντας 120 εκατομμύρια πολίτες από 17 χώρες (από Ελλάδα 110 χιλ.)

Μερικές προτάσεις για το ασφαλιστικό από το χώρο της κοινωνικής Αριστεράς:

1. Διαχωρισμός (σε ξεχωριστά Ταμεία) των συντάξεων από την ασφάλιση υγείας.

2. Έξοδος του Κράτους από τις διοικήσεις των Ταμείων - Ταμεία Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου - αιρετές διοικήσεις από ασφαλισμένους και μειοψηφική συμμετοχή εργοδοτών.

3. Σταδιακές Ενοποιήσεις με δίκαιο τρόπο των υφισταμένων Ταμείων στο 1/3 των υφιστάμενων σημερινών (165 Ταμεία)

4. Κρατική -  Εθνική σύνταξη σε όλους τους εργαζομένους στο ύψος της σημερινής βασικής (500€) σε αντικατάσταση των σημερινών επιχορηγήσεων των Ταμείων.

5. Νομοθετικό πλαίσιο υποστήριξης για δημιουργία Κλαδικών Αυτοδιαχειριζόμενων Επικουρικών Ταμείων Υγείας και Σύνταξης.

6. Καθιέρωση φορολογικών και κοινωνικών πόρων π.χ. ειδικός φόρος στα τυχερά παιχνίδια κ.λ.π.

7. Άρση νομοθετικών απαγορεύσεων για μη κερδοσκοπική επιχειρηματική δραστηριότητα των κοινωνικών φορέων (π.χ. στο χώρο της υγείας, πρόνοιας, φαρμάκων κλπ).

Σε κάθε περίπτωση το λιγότερο που έχει η αριστερά να αντιπαλέψει είναι οι κυρίαρχες πολιτικές που βλέπουν το ασφαλιστικό ως πρόβλημα λογιστικής διαχείρισης και προέκτασης της κρατικής οντότητας.
Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης εξαντλούνται σε μέτρα επιδιόρθωσης ενός χρεοκοπημένου μοντέλου της δεκαετίας του '50 που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, αν και έχει αρκετές υπερβατικές προτάσεις, αδυνατεί να επιβάλλει δρομολόγηση αποτελεσματικού διαλόγου λόγω κυρίως των κομματικών του εξαρτήσεων.

Η ανάγκη για διαμόρφωση συσχετισμών απόψεων και θέσεων σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα (ιδίως στο εσωτερικό της πολιτικής αριστεράς) χρειάζεται τη διατήρηση του θέματος ανοικτού και κάθε πρόχειρη βιαστική λύση πρέπει να έχει την αντίσταση των πολιτών που θα ζητούν ευρύτερα δικαιώματα και κοινωνικές πολιτικές.

Δεκέμβρης 2007
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος
Αντιπρόεδρος ΤΥΠΕΤ

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός

Tsipras-01

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

γιά τήν σύνδεση στο Forum...

Αρχή σελίδας