Ἐξώφυλλο arrow Περιεχόμενα arrow Θέματα arrow ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Γράφει: Ἀλέκος ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Δημοσίευση: 30 Μαΐου 2008). Ενημερωτικό Σημείωμα με αφορμή τις 4ήμερες εκδηλώσεις προβολής του χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας στο Ευροκοινοβούλιο (13-16 Μαΐου 2008) με οργανωτή το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSE)και χωρίς συμμετοχή Ελλήνων Ευροβουλευτών! Μάς το έστειλε ο Αλέκος Μαυρόπουλος, και είναι πράγματι ιδίατερα ενημερωτικό.

Με αφορμή τις 4ήμερες εκδηλώσεις προβολής του χώρου της κοινωνικής οικονομίας στο Ευροκοινοβούλιο (13-16 Μαΐου 2008) με οργανωτή το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSE)και χωρίς συμμετοχή Ελλήνων Ευροβουλευτών! σας στέλνω σχετικό ενημερωτικό κείμενο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ
Αντιπροσωπεύοντας και προωθώντας
την Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη

Η Κοινωνική Οικονομία - Ευρώπη είναι ο αντιπροσωπευτικός θεσμός για την κοινωνική οικονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αλληλοβοηθητικά - αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας, ενώσεις και ιδρύματα καθώς και άλλου τύπου επιχειρήσεις που μοιράζονται τις αξίες που ορίζονται στις αρχές του Καταστατικού Κοινωνικής Οικονομίας. Η Κοινωνική Οικονομία εκπροσωπεί το 10% του συνόλου των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, που σημαίνει 2. 000. 000 επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20.000.000 εργαζομένους ή με άλλα λόγια, το 10% όλων των επαγγελμάτων.

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και οι οργανισμοί χαρακτηρίζονται κυρίως από τους στόχους και τις μεθόδους τους: ένας διαφορετικός τρόπος να κάνεις επιχειρήσεις που διαρκώς συνδυάζει το γενικό συμφέρον, την οικονομική επίδοση και τη δημοκρατική λειτουργία.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ παροτρύνει  τους δημιουργούς της Ευρωπαϊκής πολιτικής να λάβουν υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτή έτσι ώστε να αναγκάσουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς  κοινωνικής οικονομίας να συνεισφέρουν στο έπακρον στην πραγματοποίηση των στόχων για την Ευρώπη όπως ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της Λισσαβόνας και να εγγυηθούν ίσους όρους με άλλους τύπους εταιρειών.

Κοινωνική ΟικονομίαΟι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας είναι οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς παρόντες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, οι οποίοι στήνονται προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Πάνω από όλα χαρακτηρίζονται από το σκοπό τους: ένα διαφορετικό τρόπο διοίκησης και διαχείρισης που διαρκώς συνδυάζει το κοινό συμφέρον, την οικονομική επίδοση και τη δημοκρατική λειτουργία.Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αυτοδιαχειριζόμενα - αλληλοβοηθητικά ταμεία υγείας, ενώσεις και ιδρύματα καθώς επίσης και νέες μορφές επιχειρήσεων που μοιράζονται τις αξίες που ορίζονται από το ευρωπαϊκό καταστατικό αρχών της Κοινωνική Οικονομίας.Η κοινωνική οικονομία είναι παντού για τον καθένα και για όποια στιγμή την έχει ανάγκη. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας, είναι κυρίως ενεργοί στους ακόλουθους τομείς: κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, ασφαλιστικές υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες, τοπικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαίδευση και έρευνα, κοινωνικό τουρισμό, ενέργεια, υπηρεσίες καταναλωτή, βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, χειροτεχνία, δόμηση, αστικό περιβάλλον και τοπική αρχή στέγασης, συνεταιριστική εργασία καθώς επίσης και στους τομείς της κουλτούρας, των σπορ και των ασχολιών ελεύθερου χρόνου.
Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και παίζει σημαντικό ρόλο στους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής, κυρίως στην εργασία, την κοινωνική συνοχή, το επιχειρηματικό πνεύμα, τη διοίκηση, την κοινωνική ανάπτυξη κτλ... στους οποίους συνεισφέρει ενεργά.Η κοινωνική οικονομία είναι παρούσα σε διαφορετικές μορφές, σε όλα τα επίπεδα, εθνικά και ευρωπαϊκά, αλλά οι ρίζες της είναι τοπικές. Η κοινωνική οικονομία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, όπως για παράδειγμα στην αύξηση της παραγωγής όχι μόνο μέσω υψηλού αριθμού απασχολημένων, αλλά και μέσω νέων τεχνολογιών. Συμβάλλει επίσης, στην κοινωνική συνοχή των ευάλωτων τομέων της κοινωνίας.Με το να συνδέει τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς φορείς, με το να εδραιώνει συνεργασίες με το δημόσιο τομέα, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα σωματεία με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής, η κοινωνική οικονομία βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μία τοπική πρόσβαση στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΕΘΗ
Η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει 10% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που σημαίνει 2.000.000 επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20.000.000 εργαζομένους ή με άλλα λόγια, το 10% όλων των επαγγελμάτων.Για παράδειγμα:· Στην Ισπανία, το 5% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) και το 10% της απασχόλησης που σημαίνει ένα σύνολο 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους.· Στη Γαλλία, 760.000 επιχειρήσεις που σημαίνει περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτούς υπαλλήλους.· Τα Αλληλοβοηθητικά/Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας που είναι μέλη της ΑΙΜ (Διεθνής Ένωση Αλληλοβοηθητικών/Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμειων Υγείας) παρέχουν κοινωνική κάλυψη σε περισσότερους από 135 εκατομμύρια ανθρώπους.· Τα μέλη της AMICE (Ένωση Αλληλοβοηθητικών Συνεταιρισμών Ασφαλιστών και Ασφάλισης στην Ευρώπη) απασχολούν άμεσα πάνω από 320.000 άτομα και ασφαλίζουν πάνω από 100 εκατομμύρια μέλη έχοντας μερίδιο στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά πάνω από το 20%

1 Η κοινωνική οικονομία συχνά περιγράφεται ως μία ομάδα που αποτελείται από 4 «οικογένειες»: συνεταιρισμούς, αλληλοβοηθητικά/αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας, ενώσεις και ιδρύματα που έχουν τη μορφή οργανισμών και/ή νομικών σωμάτων. Φυσικά καλύπτουν τις περιγραφές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες όπως την οικονομία που βασίζεται στην αλληλεγγύη, τον τρίτο τομέα, την τρίτη πλατφόρμα ή τρίτο σύστημα.

Παρόλο που ο τομέας αυτός δεν περιγράφεται ως «κοινωνική οικονομία» σε όλα τα Κράτη Μέλη, παρόμοιες δραστηριότητες, που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά, ισχύουν σε όλη την Ευρώπη.

Οι συνεταιρισμοί που αντιπροσωπεύονται  από τους ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩΠΗΣ περιλαμβάνουν 250.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 163 εκατομμύρια μέλη και 5,4 εκατομμύρια υπαλλήλους.· Ενώσεις, που ήρθαν κοντά μέσω του CEDAG  (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εθελοντικών Οργανισμών), σχηματίζουν ένα δίκτυο από περισσότερες από 50.000 ενώσεις και 9 εκατομμύρια μέλη.· Τα ιδρύματα εκπροσωπούνται από την ΕFC που φέρνει κοντά τα μέλη ιδρυμάτων από περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη, με συνολικό ενεργητικό 111 δις ευρώ, και που υποστηρίζει μία σειρά οργανισμών και υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ
Οι συνεταιρισμοί, τα αυτοδιαχειριζόμενα - αλληλοβοηθητικά ταμεία υγείας, οι ενώσεις και τα ιδρύματα (CMAF) έκριναν σημαντικό να εδραιώσουν ένα διαρκή διάλογο για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές κοινού συμφέροντος. Το Νοέμβριο του 2000, ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ανοικτή Διάσκεψη Συνεταιρισμών, Αλληλοβοηθητικών-Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, Ενώσεων και Ιδρυμάτων (CEP-CMAF). Τον Ιανουάριο του 2008 η διάσκεψη αυτή μετονομάστηκε σε Κοινωνική Οικονομία Ευρώπη (από CEP-CMAF).

ΚΟΙΝΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΞΙΕΣ
Οι συνεταιρισμοί, τα αλληλοβοηθητικά ταμεία υγείας, οι ενώσεις και τα ιδρύματα (CMAF) σημειώνουν «μία διαφορετική προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα», που βασίζεται στα κοινά χαρακτηριστικά και τις κοινές αξίες που ακολουθούν:· Το προβάδισμα των ατομικών και κοινωνικών στόχων έναντι του κεφαλαίου· Την υπεράσπιση και εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της ευθύνης.· Σύνδεση συμφερόντων μελών και γενικού συμφέροντος · Δημοκρατικό έλεγχο από τα μέλη· Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή ως μέλος· Διαχείριση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας όσον αφορά τις αρχές· Τα πλεονάσματα να προορίζονται πρωταρχικώς  για τη διαρκή ανάπτυξη σχεδίων, για το συμφέρον των υπηρεσιών των μελών και για το κοινό συμφέρον.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να προωθηθεί η κοινωνική οικονομία ως παράγων που συντελεί στην επίτευξη οικονομικού και κοινωνικού πλούτου  · Να προωθηθεί ο ρόλος και οι αξίες των ενεργοποιημένων στην κοινωνική οικονομία σε όλη την Ευρώπη· Να ενισχύσουν την πολιτική και τη νομική αναγνώριση των Συνεταιρισμών, των Αλληλοβοηθητικών-Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, των Ενώσεων, των Ιδρυμάτων καθώς και της Κοινωνικής Οικονομίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

ΑΙΜ (Διεθνής Ένωση Αλληλοβοηθητικων - Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας) - http://www.aim-mutual.org/

AMICE (Ένωση Αλληλοβοηθητικών Συνεταιρισμών Ασφαλιστών και Ασφάλισης στην Ευρώπη) - http://www.amice-eu.org/

CEDAG (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εθελοντικών Οργανισμών) - http://www.cedag-eu.org/

COOPERATIVES EUROPE (Κοινή πλατφόρμα συνεταιρισμών στην Ευρώπη) - http://www.coopseurope.coop/

EFC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ιδρυμάτων) - http://www.efc.be/

Εθνικοί Οργανισμοί

CEGES (Συμβούλιο Επιχειρήσεων, Υπαλλήλων και Ενώσεων Κοινωνικής Οικονομίας - http://www.ceges.org/

CEPES (Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας) - http://www.cepes.es/

Δίκτυο Οργανισμών

REPES (Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειακών περιοχών για την Κοινωνική Οικονομία) - http://www.revesnetwork.net/

FEDES (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κοινωνικών Υπαλλήλων)

ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ

Η εσωτερική ομάδα Κοινωνικής Οικονομίας του Ευρωκοινοβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Επιχειρήσεων

Η τάξη Κοινωνικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
e-mail: ">
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός

Tsipras-01

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

γιά τήν σύνδεση στο Forum...





Αρχή σελίδας